Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

RÈM SÂN KHẤU TỰ ĐỘNG - RÈM HỘI TRƯỜNG T ĐNG

(Auto roller blinds)

Rèm sân khấu tự động là loại rèm dùng cho các gian phòng lớn như sân khấu sự kiện lớn, hội trường, sân khấu, với chiều dài rèm từ 20m lên đến 30m, chiều cao rèm đến 10m, sử dụng loại vải lớn và rất nặng. Việc lắp đặt mô tơ vào rèm sân khấu giúp cho việc sử dụng có thể điều khiển từ xa, thông qua các thiết bị điều khiển có thể hẹn giờ và điều khiển theo ý muốn của người sử dụng, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành rèm và giảm tải công việc vận hành bộ rèm của con người một cách tối đa.

Rèm Sân Khấu Tự Động

Mã sản phẩm: RSKTD01

Lượt xem: 1722
3,010,000đ
Thông số kỹ thuật:  - Tên sản phẩm: Rèm sân khấu tự động - Điện áp: 220V - Công suất: 45W - 180W - Độ ồn: 36 Db - Momen: 8NM - Tần số: 50 Hz - Tốc độ: 140 RPM - Lớp IP: IP41 - Lớp cách nhiệt: E - Thới gian chạy: > 4 phút
         

Rèm Sân Khấu Tự Động

Mã sản phẩm: RSKTD02

Lượt xem: 1032
3,010,000đ
Thông số kỹ thuật:  - Tên sản phẩm: Rèm sân khấu tự động - Điện áp: 220V - Công suất: 45W - 180W - Độ ồn: 36 Db - Momen: 8NM - Tần số: 50 Hz - Tốc độ: 140 RPM - Lớp IP: IP41 - Lớp cách nhiệt: E - Thới gian chạy: > 4 phút
         

Rèm Sân Khấu Tự Động

Mã sản phẩm: RSKTD03

Lượt xem: 990
3,010,000đ
Thông số kỹ thuật:  - Tên sản phẩm: Rèm sân khấu tự động - Điện áp: 220V - Công suất: 45W - 180W - Độ ồn: 36 Db - Momen: 8NM - Tần số: 50 Hz - Tốc độ: 140 RPM - Lớp IP: IP41 - Lớp cách nhiệt: E - Thới gian chạy: > 4 phút
         

Rèm Sân Khấu Tự Động

Mã sản phẩm: RSKTD04

Lượt xem: 910
3,010,000đ
Thông số kỹ thuật:  - Tên sản phẩm: Rèm sân khấu tự động - Điện áp: 220V - Công suất: 45W - 180W - Độ ồn: 36 Db - Momen: 8NM - Tần số: 50 Hz - Tốc độ: 140 RPM - Lớp IP: IP41 - Lớp cách nhiệt: E - Thới gian chạy: > 4 phút
         

Rèm Sân Khấu Tự Động

Mã sản phẩm: RSKTD05

Lượt xem: 916
3,010,000đ
Thông số kỹ thuật:  - Tên sản phẩm: Rèm sân khấu tự động - Điện áp: 220V - Công suất: 45W - 180W - Độ ồn: 36 Db - Momen: 8NM - Tần số: 50 Hz - Tốc độ: 140 RPM - Lớp IP: IP41 - Lớp cách nhiệt: E - Thới gian chạy: > 4 phút
         

Rèm Sân Khấu Tự Động

Mã sản phẩm: RSKTD06

Lượt xem: 862
3,010,000đ
Thông số kỹ thuật:  - Tên sản phẩm: Rèm sân khấu tự động - Điện áp: 220V - Công suất: 45W - 180W - Độ ồn: 36 Db - Momen: 8NM - Tần số: 50 Hz - Tốc độ: 140 RPM - Lớp IP: IP41 - Lớp cách nhiệt: E - Thới gian chạy: > 4 phút
         

Rèm Sân Khấu Tự Động

Mã sản phẩm: RSKTD07

Lượt xem: 884
3,010,000đ
Thông số kỹ thuật:  - Tên sản phẩm: Rèm sân khấu tự động - Điện áp: 220V - Công suất: 45W - 180W - Độ ồn: 36 Db - Momen: 8NM - Tần số: 50 Hz - Tốc độ: 140 RPM - Lớp IP: IP41 - Lớp cách nhiệt: E - Thới gian chạy: > 4 phút
         

Rèm Sân Khấu Tự Động

Mã sản phẩm: RSKTD08

Lượt xem: 1149
3,010,000đ
Thông số kỹ thuật:  - Tên sản phẩm: Rèm sân khấu tự động - Điện áp: 220V - Công suất: 45W - 180W - Độ ồn: 36 Db - Momen: 8NM - Tần số: 50 Hz - Tốc độ: 140 RPM - Lớp IP: IP41 - Lớp cách nhiệt: E - Thới gian chạy: > 4 phút
         

Facebook